Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

De overheid moet durven kiezen. Tijdens het seminar ‘Energietransitie: de basis op orde?’ stond de vraag centraal: 

Welke keuzes maakten de ons omringende landen en wat zou Nederland moeten doen om het energiesysteem succesvol te transformeren naar de 2050 doelen?

De rode draad door het seminar, zo bleek achteraf: ‘De overheid moet durven kiezen en de coördinatierol oppakken.’

3 invalshoeken
Onderzoeken van AWTITechnopolis en CE Delft legden de basis voor discussie over hoe we de Nederlandse energietransitie in goede banen zouden moeten leiden. Met onder andere: Welke beleidsinstrumenten zetten de ons omringende landen in en hoe maken we in Nederland de juiste keuze?

Achtereenvolgens is ingezoomd op de onderzoeksrapporten:

  1. AWTI ‘Oppakken en Doorpakken’
  2. Technopolis ‘Energietransitie in Europa’
  3. CE Delft ‘EU-project Open Data’ en ‘Effectieve Innovatie: Push & Pull’

Geconstateerde belemmeringen

  • Energie-innovaties (en dan niet voortbouwen op bestaande systemen maar wezenlijk nieuwe innovaties) krijgen in Nederland vrijwel geen kans. Enerzijds omdat er te weinig geld voor beschikbaar is en anderzijds omdat in de bestaande overlegplatforms ‘de gevestigde orde’ vertegenwoordigd is.
  • In tegenstelling tot veel van de ons omringende landen, ontbreekt het Nederland aan richting en een duidelijk toekomstbeleid. Waar zetten we op in? Waar kiezen we voor? Dit zorgt ervoor dat investeringen, kennis en innovatiekracht teveel versnipperd zijn en onvoldoende bijdragen aan de nationale energietransitie. En daarom laten we kansen liggen om doorbraakinnovaties in het buitenland te vermarkten.

Kansen

  1. De overheid moet richting durven kiezen en de coördinatierol oppakken
  2. Een programma voor radicale energie-innovaties met een budget dat in de buurt komt van koploperslanden
  3. Knellende regels en prijzen om de (innovatie)vraag te creëren en onafhankelijk te worden van de fossiele sector
  4. Het meeste leren we van de dingen die niet goed gaan. Schuif daarom mislukkingen niet weg maar leer er (samen) van

Conclusie: Zolang er geen duidelijk lange termijn toekomstbeleid is geformuleerd, mist Nederland kansen om versneld te verduurzamen en geld te verdienen aan baanbrekende energie-innovaties.

Aanwezig waren voornamelijk beleidsbepalende en beleidontwikkelende energieprofessionals (overheid, wetenschap, adviseurs, organisaties en brancheverenigingen). De workshop is georganiseerd door Programma Systeemintegratie en KennisHub de Energiekaart.net. Met speciale dank aan AWTI als perfecte gastheer van een enerverende ochtend.