Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

Visie

In de visie van EM Power Systems zijn er nog kansen genoeg om elektriciteit beter en efficiënter te transporteren en te benutten, zowel in de sectoren openbaar vervoer en energie (opwekking en transport), als in de maritieme sector.

Integreren en besturen

Zo is het mogelijk in distributienetten voor elektriciteit de spanningen en vermogensstromen beter te sturen door actieve componenten toe te passen. Bij de energievoorziening voor tram- en spoorwegen kan real-time management van voedingspunten het energieverlies verminderen en de belastbaarheid verhogen. En op schepen kan een betere integratie van elektrische systemen zorgen voor een betere spanningskwaliteit, lagere kosten, meer flexibiliteit en een grotere functionaliteit.

Investeren in intelligentie

Nieuwe energietechnologieën maken alternatieve systeemarchitecturen mogelijk, architecturen met meer ingebouwde intelligentie en flexibiliteit. Die zijn ook noodzakelijk. Verschillende systemen die absoluut betrouwbaar moeten zijn, worden namelijk steeds zwaarder belast. Uitbreiding is vaak geen reële optie. Meer intelligentie in elektrische systemen is ook gewenst omdat er gereedschappen als asset management worden ingezet om de kosten beheersbaar te houden. Die gereedschappen vereisen operationele informatie van de technische (sub)systemen

Brede expertise nodig

Voor de genoemde innovatiegebieden is een brede expertise nodig. EM Power Systems heeft die in huis: kennis van technologie, economie, modelvorming, systeemtechniek, project- en procesorganisatie onder één dak. We hebben tientallen jaren ervaring met energietechnische innovaties. En we kennen de gehele keten, van component leveranciers tot en met de eindgebruikers.