Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

TU Delft

In opdracht van TU Delft ontwikkelde EM Power Systems een concept om de ongewenste effecten van magnetische velden van een nieuwe tramlijn in de TU-wijk teniet te doen. We werkten dit compensatiesysteem uit tot en met de technische detaillering van het bestek.

Bij de Uithoflijn in Utrecht doet zich hetzelfde probleem voor. In opdracht van de projectorganisatie Uithoflijn heeft EM Power Systems het systeemconcept van Delft op maat uitgewerkt. Om de effectiviteit van de maatregelen vooraf aan te tonen, zijn metingen gedaan op de Nieuwgeinlijn.

Voor RET deed EM Power Systems analyse- en engineering werk als basis voor een controleerbaar bovenleidingnet. Het eindrapport bevat tevens een onderbouwing van de grenzen waarbinnen het systeem veilig is.