Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

Projecten

We realiseerden onder meer deze projecten. Wilt u meer weten over een bepaald project? Neem contact met ons op. 

Implementatie van electronische testunit voor DNV GL
Voor DNV (voorheen KEMA) mochten we een project (video) ontwikkelen in hun lijn van testopstellingen. In samenwerking met team DNV schetsten, ontwierpen en bouwden we de innovatieve testopstelling.
Lees verder…

Spanningsregeling onderstations
Naar aanleiding van een opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelde EM Power Systems het zogeheten Booster Elektronische Onderstation BEOS. Dat is een elektronische spanningsregelaar (omzetter) voor onderstations die de spanning van het eigen onderstation regelt. Via een slim regelalgoritme optimaliseert deze  de energiestroom naar de treinen

Elektromagnetische velden nieuwe tramlijn
In opdracht van TU Delft ontwikkelde EM Power Systems een concept om de ongewenste effecten van magnetische velden van een nieuwe tramlijn in de TU-wijk teniet te doen. We werkten dit compensatiesysteem uit tot en met de technische detaillering van het bestek.
Lees verder…

Veiligheidsmanagement RandstadRail
Aan RandstadRail bood EM Power Systems ondersteuning bij het veiligheidsmanagement, onder meer voor een boortunnel in Rotterdam en voor het nieuwe materieel.

Systeemintegratie RandstadRail

EM Powersystems ontwikkelde een plan voor de integrtatie van alle systemen in de nieuwe Statentunnel.

Ontwerp en bouw van twee 200 kVA omvormers plus regel- en monitoring-systemen voor het eerste Microgrid in Nederland (vakantiepark Bronsbergen in Zutphen), in samenwerking met netbeheerder Liander.

Ontwikkeling van een spanningsstabilisator en fault ride-through unit voor een laagspanningsnet. De stabilisator zorgt ervoor dat een elektriciteitsnet stabiel blijft bij een plotselinge grote verandering in de afgenomen energie. Als er een kortsluiting optreedt, kan het  apparaat bovendien kortstondig zoveel stroom leveren dat er een zekering doorbrandt. Daardoor wordt de kortsluiting gescheiden van de rest van het elektriciteitsnet, dat dan kan blijven functioneren.

Ontwikkeling spanningsregeling onderstations (Booster Elektronische Onderstations, BEOS).

Ontwikkeling concept om ongewenste effecten elektromagnetische velden nieuwe tramlijn teniet te doen.

Analyses en engineering voor een controleerbaar bovenleidingnet.

Ondersteuning veiligheidsmanagement.

Ontwikkeling van een plan voor de integratie van alle systemen in de nieuwe Statenwegtunnel van RandstadRail.

Ontwikkeling van een spanningsstabilisator en fault ride-through unit voor een laagspanningsnet.