Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

Over Ons

Sinds 2004 is EM Power Systems een gerenommeerd aanbieder van innovatieve oplossingen voor grote elektrische systemen. De architecten van EM Power Systems komen het best tot hun recht waar anderen het niet meer weten.

EM Power Systems is een samenwerkingsverband van vier technisch ingenieurs met een lange staat van dienst. In verschillende branches realiseerden ze significante vernieuwingen.

DICK VAN BEKKUM

Behalve een schat aan technische knowhow heeft Dick van Bekkum zeer ruime ervaring in (project)management. Hij werkte onder meer bij Raadgevend Ingenieursbureau DHV en de (toenmalige) Algemene Sein Industrie. Veel ervaring deed hij ook op als manager bij Holec Ridderkerk .

Sinds 1998 jaar werkt Dick als zelfstandig consultant. Dick van Bekkum is bij uitstek expert in informatie- en telecommunicatie-, verkeersbeheersingstechniek, spoorwegenergie- en -beveiligingstechniek, kwaliteits- en risicomanagement, architectuurontwikkeling, systeem engineering en project- en programmamanagement.

BAS GRAVENDEEL

Bas Gravendeel was hoofd Elektrische Systemen bij de Betuweroute en hoofd van de ontwikkelgroep vermogenselektronica en regeltechniek voor tractie en industrie bij Holec Ridderkerk. Behalve partner in EM Power Systems is hij nu zelfstandig consultant en uitvinder. De expertisegebieden van Bas Gravendeel zijn: vermogenselektronica, elektromagnetische velden, EMC- en hoogspanningstechniek, systeemtechniek, DC-schakelaars, plasmafysica en intellectuele eigendom.

FRANK VAN OVERBEEKE

Gedurende vier jaar was Frank van Overbeeke Corporate r&d manager bij energiebedrijf ENECO. Daarvoor had hij een aantal technische en commerciële functies bij Holec Ridderkerk, met als aandachtsgebied elektrische installaties voor railvoertuigen. Tegenwoordig werkt hij vanuit zijn eigen adviesbureau EMforce.

Bij EM Power Systems brengt hij zijn kennis en ervaring in op het gebied van vermogenselektronica, meet-, regel- en systeemtechniek, elektromagnetische velden, EMC, wiskundige en economische modellen, regulering rond elektriciteitsnetten, marketing en intellectual property.

MARK VAN BEKKUM

Mark van Bekkum is het mechanische geweten van EM Power Systems. Met een achtergrond in bouw- en werktuigbouwkunde zorgt hij er voor dat dingen die bedacht zijn, ook gemaakt (kunnen) worden. Mark vervulde toezichthoudende functies bij onder andere de aanleg van de Groene Hart tunnel en de renovatie van de Velsertunnel. Hij verzorgt de voorbereiding en installatie van onze meetsystemen voor spoorisolatie. Buiten EMPS is hij als adviseur betrokken bij de aanleg van de eerste tramlijn in het Zweedse Lund.