Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

Energie

De complexiteit van elektriciteitsnetten neemt toe. Vooral de trend naar duurzame energie zorgt voor een sterke stijging van het aantal locaties waar elektriciteit wordt opgewekt. Voor de bewaking van de stabiliteit van zo’n complex systeem zijn nieuwe methodieken en hulpmiddelen nodig. Decentrale intelligentie moet daarin een belangrijke rol spelen, vindt EM Power Systems.

Kennis

Op knooppunten in het net, bij elektriciteitsopwekkers en zelfs bij verbruikers. Decentrale intelligentie kan zorgen voor metingen en verwerking van die gegevens. Via lokale schakelaars of vermogensregelaars zijn bovendien de spanningen en stromen in het net te beïnvloeden. EM Power Systems heeft uitgebreide kennis van een dergelijk energy web.

Die kennis hebben we onder meer ingezet voor de Deense netbeheerder, die ver gevorderd is in de ontwikkeling van een nieuwe architectuur voor het elektriciteitsnet.

EM Power Systems heeft een uitgewerkte visie op innovaties in elektriciteitsnetwerken. Meer weten over onze visie en ideeën? Neem contact met ons op.