Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

Diensten

U kunt EM Power Systems inschakelen in elke fase van een project. We noemen onszelf niet voor niets elektrotechnisch architecten. We ontwerpen een oplossing of ontwikkelen een alternatief voor een bestaand systeem. Met oog voor de eisen, nu en in de toekomst, en rekening houdend met de omgeving. Ook kunnen we zorgen voor de realisatie van de oplossing. EM Power Systems is thuis in elk vraagstuk dat direct of indirect met elektrotechniek te maken heeft. In de sector openbaar vervoer, de energie-sector (opwekking en distributie van elektrische energie) en de maritieme sector.

Maatwerk

Het dienstenpakket van EM Power Systems is niet strikt afgebakend. Opdrachten zijn altijd maatwerk. Uiteraard maken we heldere afspraken over het eindproduct. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • Advies, bijvoorbeeld over de keuze van vervangende componenten bij een mid-life overhaul;
  • Haalbaarheidsstudie, bijvoorbeeld het opstellen van een business case voor BEOS (Booster Elektronische Onderstations);
  • Systeemanalyse, bijvoorbeeld een analyse van het kortsluitgedrag van een tractievoeding;
  • Systeemontwerp, bijvoorbeeld de ontwikkeling van het voedingsconcept voor de tramlijn op het terrein van de TU Delft;
  • Technisch ontwerp, bijvoorbeeld het ontwerp van een klantspecifieke power supply;
  • Specialistische metingen, bijvoorbeeld EMC-metingen aan de tractievoeding van een tramlijn;
  • Rapportage, bijvoorbeeld een second opinion in het kader van een investeringsvoorstel;
  • Projectleiding, bijvoorbeeld de organisatie van een testprogramma;
  • Oplossing technische knelpunten, bijvoorbeeld het oplossen van concrete EMC-problemen;
  • Training en coaching, bijvoorbeeld kennisoverdracht na het maken van een systeemanalyse of -ontwerp.