Stuur een e-mail

info@empowersystems.nl

EM Power Systems, Elektrotechnisch Architecten

Slimmere elektrische energie technologie 

EM Power Systems,
Elektrotechnisch Architecten

Slimmere technologie voor
elektrische energie

Intelligenter, beter & efficienter

Grote elektrische systemen maken vaak nog weinig gebruik van moderne vermogenstechnieken. Dat betekent dat mogelijkheden onbenut blijven om het rendement te verbeteren en de kosten te verlagen. De elektrotechnisch architecten van EM Power Systems ontwikkelen en realiseren innovatieve oplossingen om die mogelijkheden wél te benutten.

Openbaar vervoer

Met een betere spreiding van het elektriciteitsverbruik valt veel energie te besparen. Nieuwe technologieën, de wens duurzaam te zijn en de huidige energieprijzen, brengen creatieve oplossingen voor energiebesparing binnen handbereik. EM Power Systems kent die oplossingen en paste ze reeds toe.

Energie

De complexiteit van elektriciteitsnetten neemt toe. Vooral de trend naar duurzame energie zorgt voor een sterke stijging van het aantal locaties waar elektriciteit wordt opgewekt. Voor de bewaking van de stabiliteit zijn nieuwe methodieken nodig. Decentrale intelligentie moet daarin een belangrijke rol spelen, vindt EM Power Systems. 

Maritiem

Elektrificatie is een duidelijke trend. In deze ontwikkeling worden ook steeds meer schepen elektrisch aangedreven. Dat is zuiniger en stiller. Groot voordeel is ook dat er bij het ontwerp van het schip minder beperkingen zijn. EM Power Systems is thuis in de technologie die dit mogelijk maakt, zowel in de elektronica als de mechanica.

Grensverleggend bezig

EM Power Systems verlegt de grenzen van de mogelijkheden van elektrische systemen bij openbaar vervoer, in de energiebranche en in de maritieme sector. Bijvoorbeeld met geavanceerde besturingssystemen of een optimale integratie van componenten.

Ervaren experts

We zijn leiders in kennis van de nieuwste vermogenstechnieken, systeemanalyse en -integratie. Die kennis vertaalt EM Power Systems in adviezen, ontwerpen en systemen. De elektrotechnisch architecten van EM Power Systems kijken vanuit verschillende specialisaties. Daardoor kan EM Power Systems de meest creatieve en innovatieve oplossingen bieden. We delen onze veelzijdige expertise en ervaring graag met u.

Voltooide projecten

Een overzicht van ons werk

Meer dan tien jaar samenwerkende expertise in alle takken van hoog vermogende elektrische systemen. Dan rollen er heel wat grensverleggende projecten en innovaties uit ons portfolio.. Bijvoorbeeld met geavanceerde besturingssystemen of een optimale integratie van componenten binnen het openbaar vervoer of complexe energievraagstukken.