Home

De grote elektrische systemen die we tegenwoordig kennen, maken vaak nog weinig gebruik van moderne vermogenstechnieken. Dat betekent dat mogelijkheden onbenut blijven om het rendement te verbeteren, het energieverbruik te verminderen en de kosten te verlagen. De elektrotechnisch architecten van EM Power Systems ontwikkelen en realiseren innovatieve oplossingen om die mogelijkheden wél te benutten. Intelligenter, beter, efficiënter — een uitdaging die we altijd weer met plezier aangaan.

Grensverleggend bezig

EM Power Systems verlegt de grenzen van de mogelijkheden van elektrische systemen bij openbaar vervoer, in de energiebranche en in de maritieme sector. Bijvoorbeeld met geavanceerde besturingssystemen of een optimale integratie van componenten.

Ervaren experts

We staan bekend als leiders in kennis van de nieuwste vermogenstechnieken, systeemanalyse en -integratie. Die kennis vertaalt EM Power Systems in adviezen, ontwerpen en perfect werkende systemen. De elektrotechnisch architecten van EM Power Systems kijken vanuit verschillende specialisaties naar een probleem. Daardoor kan EM Power Systems de meest creatieve en innovatieve oplossingen bieden. We delen onze veelzijdige expertise en ervaring graag met u.